Synpunkterna kring gårdsförsäljning av öl och vin är många. Nu är det Motormännens Helnykterhetsförbund som inte oväntat är emot en sådan förändring. Under hösten har frågan om gårdsförsäljning av öl och vin fått en hel del utrymme i media, och…