Demokraterna tar strid om provsmakning

Martin Wannholt, ordförande för Demokraterna och kommunalråd i Göteborg. Foto: Pressbild

Demokraterna i Göteborg tror att de ska få med sig alliansen i en omprövning av de nya riktlinjerna för provsmakning.

– Det här slår hårt mot näringen och vi vill ha kvar alla våra småbryggerier, säger Martin Wannholt från Demokraterna.

I torsdags lämnade Demokraterna in ett yrkande till social resursnämnd i Göteborg, där de kräver att ärendet ska tas upp vid nästa möte.

– Jag utgår från att i alla fall Alliansen ställer sig bakom det. Lagstiftningen är inte tydlig i det här fallet, säger Martin Wannholt, som är är kommunalråd och partiledare för Demokraterna i Göteborg.

Wannholt poängterar just det faktum att lagstiftningen är vag.

– Det står till exempel att antal prover inte får vara obegränsat och är inte mer reglerat än så. Sen pratas det om matskedar i förarbetena …

Han är också upprörd över att tjänstemännen skickat ut en ny regeltolkning utan att ha diskuterat det med politikerna innan.

– Reglerna är inte exakta och om reglerna inte är exakta kan man inte som tjänsteman komma med en rigorös tolkning utan att låta politiken få säga sitt. Det är möjligt att de har det på delegation, men varje delegation går att rucka på om det behövs. Vi begär att ärendet tas upp till för prövning i nämnden och det har vi rätt till. Delegationsbeslut gäller bara tills annat meddelas.

– Jag ser fram mötet den 25. Vi måste få till ett regelverk så att bryggerierna kan fortsätta verka i Göteborg. Stan har en historik av dåligt näringslivsklimat och det är i såna här enskilda fall som som man kan visa att man förstår näringslivet och kan hjälpa dem. Jag ser frågan som principiellt viktig för ett bättre näringslivsklimat i kommunen generellt.

Läs vad som hänt tidigare:

Chockbesked för Göteborgsbryggerier
Odd Island Brewing: ”Det är helt befängt!”
Fler taprooms som stänger i Göteborg

Tillståndsenheten svarar på kritiken

Tillståndsenheten bjuder in till samtal