Tillståndsenheten svarar på kritiken

Det här är brevet som startade alltihop där bryggerierna får besked om de nya mängderna.

Sök serveringstillstånd om du inte vill uppfylla de nya riktlinjerna för provsmakning på taprooms. Det rådet ger Jakon Kilner på tillståndsenheten i Göteborg, som står bakom de nya riktlinjerna.

Under veckan har det uppstått en del tumult ölbranschen sedan det kommit ut nya riktlinjer för provsmakning av alkohol. I princip betyder det att taprooms får servera max åtta smakprov där mängden i varje glas bestäms av alkoholhalten. Ju starkare desto mindre mängd.

I bryggarkretsar har kritiken inte varit nådig. Flera ser inte någon möjlighet att fortsätta med verksamheten.

– Vi har gjort en tolkning av vad lagen säger. Jag håller med om att reglerna för provsmakning vad gäller mängder med mera är väldigt otydliga. Så är det. Det är därför som vi har känt att det finns ett behov av ett förtydligande så att de som berörs ges en möjlighet att se över sina verksamheter för att anpassa sig, säger Jakob Kilner.

Han är noga med att betona att det inte är något beslut utan bara riktlinjer för hur bryggerierna kommer att bedömas. Det är heller inte något som kan överklagas, det kan göras först om någon får en sanktion för att inte ha följt riktlinjerna.

Att det i processen tas hänsyn till konkurrens gentemot andra aktörer, exempelvis restauranger, är inget konstigt, enligt Kilner.

– Det är ett lagmässigt krav. Syftet är att den här typen av provsmakning inte ska leda till konkurrens med osunda villkor,  som driver priser nedåt och ökar konsumtionen. Och om du kan bedriva servering utan de krav som vanliga restauranger har på sig, exempelvis kök, blir det en betydande konkurrensfördel.

Som nämnts innan så blir bryggerierna ansvariga för att det är rätt mängd alkohol i varje glas, så en mängd för en öl på fem procent, en annan för en öl på tio. Vilket leder till svårigheter med tanke på hur många öl med varierande ölsmak som bryggerierna gör.

– Det rimliga hade varit att det hade funnits tydliga regler på området. Lagstiftaren har fattat beslut om att det ska vara tillåtet med provsmakning men med en begränsad mängd totalt sett och begränsad mängd i glas. Sen säger de inte hur bedömning ska ske.

– Om bryggarna säger att det blir för komplicerat så kan de ansöka om serveringstillstånd. Då kan de ha större glas och behöver inte hålla reda på hur mycket besökarna dricker, bara stoppa dem som blir för berusade. Man kan tycka vad man vill om alkohollagstiftningen men man kan inte låta lagen anpassa sig till verksamheten utan att ändra lagen.

Jakob Kilner var själv inte med, men har fått återberättat för sig, på det möte som anordnades med bryggarrepresentanter i februari, som bryggarna lämnade i tron att 15 cl skulle vara okej i framtiden och att de bara skulle avvakta de nya riktlinjerna. Kilners bild är att det som sas vid mötet och de efterföljande ändringarna inte skiljer sig så mycket.

– Det här mötet gick inte jättebra. De var inte nöjda med vad som fram då heller. Vid mötet presenterades en idé där mängden var 15 cl. Det är ungefär där vi har landat. Det blir 12 cl för en 5-procentig öl, även om jag vet att det finns starkare öl. 

– Efteråt har vi har tittat på frågan och gjort en avvägning för att möta deras intressen och lagstiftningen. Vår bedömning är att vi är mer generösa än Sveriges Bryggerier, som rekommenderar sex enheter på 10 cl.