Använd malt kan bli både bränsle och mat

Dravet på bilden går i dagsläget till grisar i Göteborgstrakten, men i framtiden skulle det kunna bli både bränsle och mat till människor.

Det finns många sätt att göra sig av med använd malt, nu har forskare i USA hittat ett sätt att använda det som både föda och bränsle också.

Drav, som använd malt kallas, har visserligen använts i brödbak innan och många bryggerier skickar drav till närbelägna bondgårdar som grisföda.

Vad forskarna Virginia Polytechnic and State University lyckats med är att utvinna protein och fibrer ur dravet.

– Det finns ett stort behov av att minska på avfallet, säger Haibo Huang, en av forskarna.

Det framkom vid en konferens med American Chemical Society i början av april. Forskarna beskrev hur de tagit drav från lokala bryggerier och behandlat det med ett enzym som bryter ner kornen i sina komponenter vilket gör det lättare att separera dem.

I slutändan kommer koncentrerat protein i vätskeform och ett fiberrikt material ut. Koncentratet innehåller 83 procent av proteinet från dravet och kan användas som ett billigt förnybart protein i processad mat för människor. Redan nu finns ett företag i Kalifornien som använder proteinet för att göra näringsprodukter.

Det fiber som också produceras kan användas som råmaterial vid produktionen av biobränslen. Fibren bryts ner till socker och behandlas med en nyupptäckt bakterie som konverterar sockret till något som kan användas vid tillverkning av bland annat bränsle.

Forskarteamet försöker nu att skala upp teknologin för industriell användning.

Lär mer här.