Anna är nöjd med att ha expanderat

BRYGGARENKÄTEN

Fermenterarna blev ett uppskattat nytillskott på den svenska ölmarknaden under 2018. Här svarar Anna Claesson på våra enkätfrågor.

1. Vad var det bästa som hände för ditt bryggeri under 2018?
– Den bästa händelserna var såklart att vi kom ut på marknaden med vår öl. Att vi äntligen kunde få feedback från krögare och kunder. Att vi fick luft under våra vingar och vågade fortsätta med vår verksamhet.

2. Hur mycket öl bryggde ni under 2018 och hur mycket räknar ni med att brygga under 2019?
– Under 2018, från februari till september, bryggde vi cirka 13 000 liter och vi kommer brygga minst 50 000 liter under 2019.

3. Vilket bryggeri tycker du är bäst i Sverige? Motivera.
– Dugges har verkligen växt i mina ögon de senaste åren. De har mångfald i sorter och släpper mycket nytt, samtidigt som kvaliteten är hög.

4. Vad tror du blir den största utmaningen för svensk öl generellt under 2019?
– Klimat och väder. Med tanke på sommaren 2018 känner jag stor oro för kommande skördar av korn och vete. Speciellt av skörden av ekologiska råvaror.

5. Vilket blir ditt bryggeris största projekt under 2019?
– Det största projektet för 2019 blir att komma igång med bryggeriet i den nya lokalen som vi precis har flyttat in i.

6. Vem i hela världen skulle du helst vilja dricka en öl tillsammans med? Varför
– Med min mamma såklart, liksom mig älskar hon suröl. Vi bor långt ifrån varandra och vi skulle behöva ta en öl i hennes bastu snart!