Erika Parneborg på Hopsie Daisy ser en fara med att det finns så många små svenska bryggerier. Det och annat får du veta av hennes svar på vår bryggarenkät.