Så hanterade vi alkohol i somras

Svenskarna dricker mer alkohol på semestern och det finns en odor att många fortsätter att dricka mer när de ska jobba hemma under hösten. Foto: PIxabay.

34 procent av svenskarna drack alkohol minst varannan dag under semestern. Det visar en ny undersökning från IQ.

Sommar, sol och semester. Det får svenskarna att ha en mer välkomnande attityd till alkohol. Det visar en ny undersökning från Systembolagets dotterbolag IQ. Många som normalt dricker alkohol enbart på helger, dricker alkohol mer frekvent på sin semester. 34 procent svarade i en undersökning att de drack alkohol varannan dag eller oftare under semestern.

– Vi vet att drickandet ökar under sommaren när många är lediga, vädret är varmt och man umgås mer med andra. Så även denna sommar trots de restriktioner som funnits på grund av pandemin. säger Karin Hagman, vd på IQ.
Hon ser risker med att semesterdrickandet kan bli en verlighet även när semestern är slut, och ser större risker med det när coronaviruset påverkar vår vardag.
– De flesta som dricker mer under semesterperioden klarar av att minska när vardagen kommer. Men denna höst kommer vi inte självklart tillbaka till en vardag med rutiner utan många jobbar hemifrån. Det kan göra det svårare att återgå till att dricka måttligt, menar Hagman.

Så här drack svenskarna under sin semester:
• En av tre (34 procent) uppger att de drack varannan dag eller oftare.

• Hälften (51 procent) svarar att de drack alkohol oftare under semestern än vad de gör i vanliga fall.

• 37 procent uppger att de drack mer alkohol under semestern än vad de gör i vanliga fall.
• Nio av tio (91 procent) tror inte att de har svårt att dra ner från en hög alkoholkonsumtion när semestern är över.