Två av tre som dissar alkohol vid julfirandet

För två av tre svenskar är alkoholen oviktig på julafton, det visar en ny undersökning – med ett helt annat urval än Beernews enkät nyligen.

I Beernews enkät svarade över 90 procent att det var okej att dricka öl i samband med julfirandet. En viss kontrast mot en ny undersökning från Systembolagets dotterbolag IQ, även om frågeställningen inte är den samma.

Där svarar 68 procent att det är oviktigt att det serveras alkohol i samband med julfirandet och kvinnorna tycker att det är minst viktigt.

14 procent av de som svarat tycker dessutom att julfirandet skulle bli bättre om det dracks mindre, samtidigt som 33 procent av männen tycker att det är viktigt med alkohol på julen.

– Vi ser en generell trend i samhället med minskad alkoholkonsumtion. Även på en traditionsbunden högtid som julen verkar alkoholen spela en underordnad roll. Det är en myt att alla tycker att alkohol är viktigt vid julfirandet. Man ska inte bara ta gamla vanor för givna. Det är allas vårt ansvar att utmana dem, säger Mojtaba Ghodsi, vd på IQ i ett pressmeddelande.

17 procent av de som svarat på undersökningen känner en oro för att andra ska dricka för mycket på jul och nyår, och gruppen 18-29 år var den mest oroliga, 28 procent.

– Julfirandet behöver givetvis inte vara helt utan alkohol. Alkohol är en symbol för glädje, fest och en del av mångas traditioner. Men den kan även förknippas med baksidor som ångest och ensamhet, säger Mojtaba Ghodsi, vd IQ.

– Utmaningen är att sätta gränsen för hur mycket alkohol man bör dricka, och framför allt är det viktigt att reflektera över alkoholens roll – särskilt när barn är med. Bidrar alkoholen till att göra det trevligare för alla?

Kantar Sifo genomförde den riksrepresentativa undersökningen på uppdrag av IQ. 1 022 personer (517 män och 505 kvinnor) 18 år och uppåt deltog.