HD tar upp fallet med systemet mot nätsajt

Högsta Domstolen öppnar för ännu rond mellan Systembolaget och näthandelsajten Winefinder.

Frågan om Winefinders marknadsföring och försäljning av alkoholdrycker i Sverige var uppe i Patent- och Marknadsöverdomstolen tidigare i år.

Då förlorade Systembolaget och redan i de första kommentarerna aktualiserade Malin Sandqvist, chef bolag & samhälle, på Systembolaget ett överklagande till Högsta Domstolen:

– Vi är besvikna på utgången. Systembolaget har ensamrätt på detaljhandel med alkohol i Sverige för att minska alkoholens skadeverkningar och värna folkhälsan. Dagens dom utmanar vår svenska modell och öppnar upp för en handel online som kan påverka folkhälsan i Sverige negativt.

– Domen kan överklagas till Högsta domstolen. Vi ska nu ta ställning till hur vi vill gå vidare.

Senare bekräftade Systembolaget för Beernews att man faktiskt skulle överklaga och det har alltså skett.

Högsta Domstolen har dessutom gett prövningstillstånd.

I den första instansen, Patent- och Marknadsdomstolen, förlorade Winefinder.