Det blir mer ipa från Apex: ”Vi är realister”

Niklas Lundgren på Apex. Foto: Apex

Nu är året snart slut och som vanligt har vi bett ett antal bryggerier svara på en enkät. 

Den här gången är det Niklas Lundgren på Apex i Örebro som svarar på våra frågor.

Vilket svenskt bryggeri har imponerat mest på dig under 2022?

– Närke Kulturbryggeri. De blir bara bättre och bättre. Böhmisk Pilsner och Okt Festbier tycker jag varit helt fenomenala. Fem av fem, för att prata ett språk som vi förstår oss på.

Vilken blir den viktigaste politiska frågan för bryggerier under 2023?

– Energipriserna. Vet dock inte hur mycket av en politisk fråga det är nu – det verkar väl som de bestämt sig hur det ska bli med ersättning. I övrigt är vi framledes mer intresserade av differentierad alkoholskatt än av gårdsförsäljning. Och att vi betalar lika mycket som Spendrups per år för att vara anslutna till Returpack är fortfarande skrattretande.

Lågkonjunkturen är här och under hösten har en del bryggerier lagt ner sin verksamhet. Förändrar ni något under 2023 på grund av det ekonomiska läget?

– Vi är en liten och rapp organisation så vi kan ställa om snabbt om så skulle behövas. Det lärde vi oss av pandemin. Sannolikt kommer vi bli ännu mer lyhörda och analysera marknaden och energi- och råvarupriser på ett mer direkt sätt och låta det styra produktionen i större utsträckning än tidigare.

Vilket blir det största projektet för ert bryggerier under 2023?

– Vi gjorde alla stora investeringar under 2022 – nya lokaler, nytt bryggverk, ny CIP och vi dubblerade vår jäskapacitet genom inköp av fler CCT:er – så givet hur marknaden ser ut nu har vi inga stora projekt inplanerade för 2023.

Vilken ölstil vill ni helst brygga mer av under 2023?

– IPA. Vi är realister och vi har en linje som vi följer. Det finns inte riktigt ekonomiskt utrymme att ens fantisera om att brygga något som det inte finns en marknad för. Och när det kommer till IPA har vi pinkat in revir.

Kommer ert deltagande på ölfestivaler att förändras under 2023?

– Nej. Vi bestämde redan 2022 att inte ställa upp på några mässor där vi behövde betala för att få ställa ut. Vi håller fast vid det även 2023.

Nyfiken på vad de sa förra året? Du hittar alla svar här.  Och årets svar fyller vi på med här.

Är du bryggare och vill vara med i enkäten? Mejla oss.