Vanligt med hot mot alkoholhandläggare

Alkoholhandläggarna utsätts ofta för påtryckningar från politiker i den egna kommunen. Foto: Pixabay

Att någon försöker påverka en alkoholhandläggares beslut kanske inte är helt överraskande. Men faktiskt kommer de flesta kraven från de egna leden i kommunen.

 

Det är Kommunala alkohol- och tobakshandläggares förening, KAF-T, som gjort en undersökning bland sina medlemmar.

Där menar 24,4 procent, alltså nästan var fjärde handläggare, att utsätts för påverkansförsök eller hot av en sökande person.

Men 25,2 procent menar att någon i den politiska organisationen i deras kommun försökt att trycka på för att få fram ett önskat beslut.

15 procent menar dessutom att tjänstemän i den egna organisationen försökt påverka beslut och bedömningar.

– Att det förekommer påtryckningar utifrån har vi alltid vetat, men nu ser vi hur det också kommer inifrån. Det blir dubbelt tryck. Man skulle ju önska att handläggarna hade hundraprocentigt stöd från den egna organisationen, säger Mari Lilja White, ordförande i , KAF-T, till sajten Accent.

I Sverige krävs ett alkoholtillstånd för att få servera öl, vin eller sprit. För de allra flesta är det tillståndet en förutsättning för att kunna driva en verksamhet med vinst.

Det är första gången undersökningen görs, så det går inte att säga om påtryckningarna blivit fel. Men Lilja White tror att det är så.

– Det har handlat mycket om att politiker velat tillåta hemleveranser och pratar om slopat matkrav. Restaurangbranschen har drabbats hårt under pandemin och ska förstås få all hjälp som går att ge, men lagen måste ändå följas, säger hon.