Svenskarna köpte mer öl under pandemin

Svenskarna köpte mer alkohol under 2020 än 2019, mest ökade sprit. Foto: Systembolaget

När pandemin härjade förra året köpte svenskarna mer alkohol. Det bekräftas nu av SCB i en ny undersökning.

Jämfört med 2019 ökade försäljningen av alkohol i Sverige med 13 procent, samtidigt steg priserna med 1,2 procent och volymen 11,7 procent. Enligt SCB:s statistiker förklaras ökningen främst av ökad konsumtion.

Av de olika typerna var det sprit som ökade mest. Öl hade den minsta ökningen.

– Försäljningen av spritdrycker ökade med 20,8 procent förra året. Öl och vin ökade med 12,9 respektive 10,5 procent, säger Daniel Wester på SCB.

Men även om det har varit en stor ökning i försäljningen betyder inte det nödvändigtvis att konsumtionen ökat i motsvarande grad.

– I vanliga fall ger statistiken om alkoholförsäljningen inte hela bilden av den faktiska förbrukningen av alkohol i Sverige eftersom en betydande andel köps utanför Systembolaget, via gränshandel och illegal handel. Men under pandemin antas de köpen ha minskat radikalt, säger Daniel Wester.

– Konsumtionen lär ju även ha påverkats av att restaurangernas öppettider begränsades, vilket även kan ha bidragit till att försäljningen av livsmedel ökade.

Totalt såldes det alkohol för 49,1 miljarder kronor under 2020. Öl stod för 13,9 miljarder, medan motsvarande siffra för vin var 25,6 miljarder och 9,6 miljarder för sprit.

Siffror som kan jämföras med försäljningen totalt för alla livsmedel inklusive drycker som slutade på 324,6 miljarder kronor.