Alkoholinköpen ökade igen under förra året

Under 2021 ökade den totala alkoholförsäljningen med 6 procent. Foto: Pixabay

Alkoholförsäljningen totalt sett steg förra året efter en nedgång i början av pandemin.

De olika restriktioner som rått under pandemin ledde till förändringar av beteendet hos svenskarna.

2020 handlade hushållen mer på Systembolaget och spenderade mindre pengar på restauranger, enligt Statistiska Centralbyrån (SCB).

Totalt sett minskade alkoholförsäljningen på Systembolaget och restauranger med 6 procent 2020 jämfört med 2019.

2021 ökade försäljningen i stället med nästan 6 procent, men nådde inte totalt sett upp i samma nivå som 2019.

Ökningen 2021 har framför allt skett under det andra halvåret, då den ökade med 13 procent – under januari-februari 2021 minskade försäljningen i stället med 10 procent eftersom den jämfördes med samma period 2020 då pandemin då inte slagit till på allvar än.

– Försäljningsökningen var särskilt markant under årets sista tre månader, då steg den med hela 19 procent jämfört med samma period 2020, säger Thorsten Holzer, statistiker på SCB.

Försäljningen av alkohol, mätt i fasta priser, har stigit varje år mellan 2013 och 2019 med undantag för 2017. Det året var juli–september regniga och solfattiga, vilket troligen bidrog till den tillfälliga nedgången.