Spendrups investerar 200 miljoner i bryggeriet

Från vänster; Per Olofsson, inköpare Spendrups, MichL Biedrzyycki, Krones Nordic, Dirk Cichon, vd Krones Nordic och från Spendrups: inköpschef Michael Hellström och projektledarna Mattias Åhman och Mattias Lindqvist. Foto: Pressbild

Spendrups satsar 200 miljoner på bryggeriet i Grängesberg. Ny tapplina och ett nytt lager handlar det bland annat om.

Spendrups är Sveriges största bryggeri och då blir investeringarna därefter också. Hela 200 miljoner kronor ska företaget nu investera.

Pengarna ska användas för att bygga upp en ny tapplina för burkar, ett nytt tomburkslager, anpassningar av produktionsytor och en besöksbalkong.

Den nya tapplinan läggs till flera befintliga tapplinor på bryggeriet och nästan 3000 kvadratmeter anpassas för den.

– Vi har reserverat plats för en ny burklinje i bryggeriet och nu kan vi ta nästa steg. Projekteringsarbetet med de utländska maskinleverantörerna har varit svår under pandemin men nu är upphandlingen av den nya tappningslinjen klar, berättar varuförsörjningsdirektör Helena Nylén på Spendrup.

Den nya tapplinan kommer att innebära mindre plaståtgång, mer flexibilitet samt större produktionsförmåga vad gäller burkar.

Den nya linan ska installeras under vintern och totalt kommer den att kunna leverera 24 olika förpackningsformat.

Det nya tomburkslagret är på 400 kvadratmeter och besöksbalkongen på 350.