Spännande projekt väntar för Linus

BRYGGARENKÄTEN

Linus Pilebrand ser fram emot att installera en hel del ny utrustning hos Göteborgs Nya Bryggeri under året. Här är alla hans svar i vår bryggarenkät.

1. Vad var det bästa som hände för ditt bryggeri under 2018?

– Tack vare bättre försäljning framförallt via Systembolaget så har vi kunnat öka produktionen och göra investeringar i ny utrustning och tankar.

2. Hur mycket öl bryggde ni under 2018 och hur mycket räknar ni med att brygga under 2019?

– Cirka 450 000 liter och som det ser ut nu med vår ökande försäljningen så borde vi nå uppåt 600 000 liter under 2019.

3. Vilket bryggeri tycker du är bäst i Sverige? Motivera.

– Det är svårt att inte hålla Nynäshamn eller Nils Oscar högt sett till jämnheten i vardera bryggeris produktion. Där har många bryggerier i dagsläget mycket att lära. Nynäshamns Bötet Barleywine Oloroso och Nils Oscars Rauchbier var två av mina favoriter bland det svenskproducerade 2018 om man tittar på ”klassiska” öltstilar. Fermenterarna ligger bra till annars på surisfronten.

4. Vad tror du blir den största utmaningen för svensk öl generellt under 2019?

– Ökande råvarupriser i kombination med allt hårdare konkurrens, det är många aktörer på marknaden nu. Sen tror jag att kvalitetstänket rent generellt måste bli bättre bland alla oss som är småaktörer jämfört med de riktigt stora producenterna. Hantverk/craft/mikrobryggeri ses inte nödvändigtvis längre av folk som enbart något positivt, och det är tyvärr inte utan anledning. Oxidering och/eller skummande flaskor är ju tyvärr inte ovanligt.

5. Vilket blir ditt bryggeris största projekt under 2019?

– Framförallt installation av ny utrustning, och implementeringen av den samma. Det i kombination med ökande försäljning och att utveckla nya produkter för både Göteborgs Nya och GBG Brew.

6. Vem i hela världen skulle du helst vilja dricka en öl tillsammans med? Varför?

– Tom Jacobs från Antidoot, han verkar vara en intressant person som jag gärna skulle vilja dricka en öl eller två med och filosifera om högt och lågt.