Peter vill dricka öl med Clint Eastwood

BRYGGARENKÄTEN

Helsingborgs Bryggeri har flera spännande saker på gång under kommande år. Men Peter Nilssons största önskan lär inte blir av. Här är alla enkätsvaren från Helsingborgs Bryggeri.

1. Vad var det bästa som hände ditt bryggeri under 2108?
– Vi lanserade på Systembolaget tre helt nya öl; Evil Red, Wurstburger samt Angel Eyes.

2. Hur mycket öl bryggde ni under 2018 och hur mycket räknar ni med att brygga under 2019?
– Vi bryggde 100 000 liter i år och räknar med att öka i volym under 2019. Vårt tak för befintlig utrustning är 120 000 liter.

3. Vilket bryggeri tycker du är bäst i Sverige? Motivera.
– Oppigårds. De har sådan kontroll på hela processen och har följt med i ölutvecklingen. De gör dessutom fantastisk öl.

4. Vad tror du blir den största utmaningen för svenskt öl generellt under 2019?
– Att få en lönsamhet i den småskaliga tillverkningen och motverka den utslagning som är i antågande. Att Öl-Sverige jobbar med differentierad alkoholskatt, vilket man enträget vägrar från politiskt håll, trots att det strider mot övriga marknader i EU.
– Utveckling av nya typer av öl. Kommer vi att titta ännu mer bakåt på hur vi gjorde förr eller hitta nytt?

5. Vilket blir ditt bryggeris största projekt under 2019?
– Det viktigaste blir att se till att världen utanför bryggeriet vet vad vi gör och får vetskap om vilka godsaker vi kommer att lansera. 2019 kommer att bli ett spännande år för oss.

6. Vem i hela världen skulle du helst vilja dricka en öl tillsammans med? Varför?
– Den amerikanska skådespelaren, regissören och filmproducenten Clint Eastwood. En anledning är att vår bryggare Peter Nilsson är ett stort fan av ”Clintan” och från westernklassikern ”Den gode, den onde och den fule” har vi valt namn till två av våra öl. Det är dels Blondie och dels Angel Eyes.