Pension ökar risken för alkoholproblem

Risken för att få alkoholproblem ökar vid pensionering. Foto: Pixabay.

Att gå i pension innebär också en ökad risk att dricka farligt mycket alkohol. Det visar en ny undersökning.

Så många som tolv procent av nyblivna pensionärer börjar dricka så mycket så att det betraktas som farligt. Det visar en finsk studie på 5800 personer som jobbat inom offentliga sektorn.

– Pensioneringen innebär ökad fritid och förändringar i de sociala nätverken, vilket kan ha både negativa och positiva konsekvenser för folkhälsan, konstaterar akademiforskare Sari Stenholm, docent vid Åbo universitet, i ett pressmeddelande.

Studien visar att de flesta som börjar dricka mer faktiskt minskar sin konsumtion efter ett tag. Risken är större bland män än kvinnor när det gäller problemen med alkohol vid pensionering.

‒ Ökningen av riskbruket var vanligare bland rökare, män och personer som uppgav att de led av depression, vilket är kända riskfaktorer för omfattande alkoholkonsumtion, säger docent Jaana Halonen, specialforskare vid finska Arbetshälsoinstitutet, i pressmeddelandet.

Halonen tycker att det borde ske ett större förebyggande arbete ute på arbetsplatserna.

‒ Företagshälsovården och arbetsgivarna skulle kunna utveckla åtgärdsplaner för att hjälpa arbetstagarna att förbereda sig på pensioneringen och de förändringar den medför. På det sättet skulle man kanske kunna förebygga skadliga förändringar i livsstilen, säger Jaana Halonen.

ANNONS

ANNONS

Dela artikeln Pension ökar risken för alkoholproblem

mm

Ronny Karlsson

Gillar de flesta ölstilar, men väljer allra helst en imperial stout.

Visa kommentarer