Jobben där flest har alkoholproblem

En ny undersökning visar vilka yrkesgrupper som löper störst risk att få alkoholproblem Foto: Pixabay.

Personer med alkoholproblem finns inom alla branscher. Men här är yrkena där största andel har ett riskbeteende.

 

För många är alkohol något man njuter av och kan kontrollera. Men för andra kan alkoholen förstöra liv. Nu har arbetshälsan i Stockholm gjort en kartläggning av människor som befinner sig i riskzonen när det gäller alkoholkonsumtion och pekar ut de yrken där flest personer har problem.

Både bland män och kvinnor är det i restaurangbranschen som man hittar störst andel anställda med ett riskbeteende. Framför allt handlar det om hovmästare, servitörer och bartendrar som pekas ut.

Resultatet förvånar Ingela Eriksson på Alna, som menar att det jobbas med förebyggande åtgärder för de här grupperna.

– De här branscherna borde vara medvetna om riskerna så varför ser det fortfarande ut så här kan man undra, säger hon till Arbetsliv.

Även andra yrkesgrupper pekas ut i undersökningen. Näst högst risk bland kvinnor när det gäller riskbeteende finns bland kockar och kallskänkor och på tredje plats kommer IT-chefer.

Bland männen är det näst högst risk för anställda inom reklam, marknadsföring och information. På tredje plats kommer byggnadsarbetare, takmontörer, golvläggare och VVS-montörer.