Ölsystrarna fixar med stipendium för kvinnor

Jennifer, Sheryl, Debbie och Wendy står bakom Yuenglings satsning på att ge kvinnliga bryggare chansen att utveckla sina kunskaper. Foto: Yuengling.

Yuengling ska snart styras av enbart kvinnor. Nu lanserar man ett stipendium som ska ge kvinnor i branschen möjlighet till att bli bättre bryggare.

Dick Yuengling är fortfarande vd för Yeungling, som är USAS:s äldsta bryggerier och dessutom ett av de största.

Men de fyra döttrarna Jennifer, Sheryl, Debbie och Wendy har alla viktiga roller inom företaget och kommer gemensamt att ta över ägandet när Dick drar sig tillbaka.

Nu satsar Yuengling på att lyfta fram fler kvinnliga bryggare och stärka kompetensen. Företaget satsar nämligen 50 000 dollar, nästan en halv miljon kronor, på ett nytt stipendium som ska delas ut till kvinnor i branschen.

Två stipendier per år delas ut och stipendiet kan bli så stort som drygt 100 000 kronor som mest. Man kommer att samarbeta med ett antal olika utbildningsplatser som alla ställt sig positiva till att ta emot kvinnliga bryggare inom ramen för stipendiet.