Lokala politiker tar strid för stoppat öl

Lokala politiker tar strid för Skellefteå Bryggeri, som fick ett av sina öl stoppade på Systembolaget. Foto: Systembolaget.

Ölet Kitty Butthole stoppades på grund av sitt namn. Nu agerar lokala politiker som tycker att Systembolaget agerat fel.

Det var i går som Beernews berättade om det säljstoppade ölet Kitty Butthole. Ölet stoppades efter att privatpersoner reagerat på ölnamet, och Systembolaget förklarade hur ärendet hade hanterats.

Nu är Moderaterna i Skellefteå starkt kritiska till hur Systembolkabget hanterat frågan.

– Det är rent ut sagt en pinsamt dålig hantering av Systembolaget. Att först godkänna produktnamnet, för att sedan slå till med ett säljstopp efter några klagomål, det visar att monopolet inte har någon förståelse för vilka tuffa förutsättningar mikrobryggerierna lever under, säger Stefan Anundi (M), kommunfullmäktigeledamot och ersättare i kommunstyrelsen.

Anundi har själv erfarenhet från ett mindre bryggeri i Norrland och menar att den satsningen lades ner bland annat för att det var svårt att få ut sina öl på Systembolaget.

– Mikrobryggerierna i Sverige i allmänhet och i Norrland i synnerhet lever under tuffa sälj- och distributionsregler. Att Systembolaget behandlar ett företag, som nu står inför en betydande ekonomisk smäll, på detta sätt är under all kritik, säger Anundi.

Han ska ta frågan vidare till nationell nivå i partiet, där han hoppas på en diskussion om hur samarbetet mellan bryggerier och Systembolaget ska fungera.

– Det måste vara schysta villkor för små lokala bryggerier, även under rådande monopol.