Kvalster kan förstöra svensk humleskörd

Tony Johansson, humleodlare och dessutom ordförande i Svenska humleodlareföreningen. Foto: Ronny Karlsson

Nu närmar sig skörden för de svenska humleodlarna och med det oron för skadedjur.

Tony Johansson är ordförande i Svenska humleodlareföreningen och än så länge ser det bra ut i hans odling.

– Jag har inte sett mer än lite bladlöss hos mig. Det påverkar inte mina 250 störar. Min odling är inte på den nivån, det är när man har tusentals störar som problemet blir mycket större.

Boven i dramat, i alla fall ett varmt år som i år är spinnkvalster. En liten insekt på 0,5 millimeter som suger musten ur humleplantorna som då gulnar.

– När du upptäcker den är det ofta försent. Går det några dagar hinner de göra ofantlig skada. För stora aktörer som har investerat mycket i tröskverk och annat är det en ren katastrof, säger Tony Johansson.

– 2018 var det stora problem. 2019 lite mindre. Det hänger på värmen, de fina varma dagarna gynnar skadedjur.

Det finns inte heller så många alternativ för att bekämpa spinnkvalster. Odlar man ekologiskt återstår bara vassle. Vasslen kväver kvalstren, men det är inte godkänt som växtbekämpningsmedel. Däremot kan man använda det i växtstärkande syfte.

Det är inte bara spinnkvalster som oroar humleodlarna. Är det fuktigt kan plantorna drabbas av mögelsvampar. Vissa odlare har fått problem med larvangrepp. Bladlöss kan ställa till andra problem och sprida svampsjukdomar.

– Jag har haft lite bladlöss och försöker att komma undan det genom att locka till mig nyttodjur som äter upp dem. Till exempel genom att placera rosenbuskar mellan humleplantorna. De lockar tidigt bladlöss, som i sin tur lockar till sig nyckelpigor som äter dem. När sen humlen kommer så finns nyckelpigorna redan på plats, säger Tony Johansson.

Det är ingen skillnad på svenska humlesorter och importerade. Alla drabbas.

– Man har inte lyckats förädla humlesorter som är motståndskraftiga mot skadedjur. Mot svampsjukdomar däremot finns möjligheter att förädla motståndskraftigare sorter på sikt.