Kvalitet viktigast för Daniel under året

BRYGGARENKÄTEN

Daniel Granath på Poppels sätter bryggeriets kvalitetsarbete som det viktigaste man gjort under året. Här hittar du alla hans svar i vår enkätserie.

1. Vad var det bästa som hände för ditt bryggeri under 2018?

– Vi har haft ett galet år där vi växt både i personer på bryggeriet och i hur många liter öl vi bryggt, där vi fått göra många spännande öl och mött så mycket sköna människor. Det är svårt att plocka ut ”det bästa” ur det, men ska jag säga nåt så väljer jag att lyfta fram vår labb-verksamhet, som har gjort underverk för vårt kvalitetsarbete.

2. Hur mycket öl bryggde ni under 2018 och hur mycket räknar ni med att brygga under 2019?

– 2018 bryggde vi runt en miljon liter, och hoppas 2019 kunna öka ytterligare.

3. Vilket bryggeri tycker du är bäst i Sverige? Motivera.

– Vi betonar alltid mot gäster, kunder och partners att vi jobbar tillsammans med de andra hantverksbryggerierna för att ta marknadsandelar från stora producenter som gör ”internationell lager”. Enligt den logiken känns det konstigt att prata om vem som är bäst, men vi har ju helt klart otroligt många bra bryggerier, både i Sverige i allmänhet och Göteborg i synnerhet.

4. Vad tror du blir den största utmaningen för svensk öl generellt under 2019?

– Dels den tuffare tillgången på råvaror efter den varma sommaren 2018 och dels att vi ser vissa tendenser till tuffare konkurrens inom segmentet ”hantverksöl”.

5. Vilket blir ditt bryggeris största projekt under 2019?

– Vi lanserar vår egen restaurang, i bryggeriet, i början av 2019. Det kommer bli ett stort projekt och kräva mycket fokus och energi, men också ge så otroligt mycket tillbaka. Det kommer bli fantastiskt att kunna ta emot våra kunder och visa bryggeriet, bjuda på god mat och god öl!

6. Vem i hela världen skulle du helst vilja dricka en öl tillsammans med? Varför?

– Donna Strickland som vann nobelpris i fysik i år, för att hon verkar skön och har massa coola laserverktyg i sitt labb.