Ännu ett land som vill satsa på lägre ölskatt

Om lagförslaget går igenom blir det stora förbättringar för alkoholproducenter på Island. Foto: Montage/Pixabay

Nu verkar det som att även Island kommer att sänka alkoholskatten för mindre bryggerier. Dessutom kan det bli lagligt att sälja öl direkt på bryggeriet.

Det nya isländska lagförslaget är nu ute på remiss innan det behandlas av Alltinget och innehållet är något som även svenska bryggerier skulle bli glada över. Både en skatterabatt och gårdsförsäljning är frågor som diskuteras även här.

– Lagändringen är ute på remiss och det återstår att se om den vinner laga kraft och Sverige blir omkört av Island även i dessa frågor också, säger Johan Håkansson, styrelseledamot för Sverige Oberoende Småbryggerier.

Lagförslaget på Island innebär att bryggerier med en produktion på mindre än 1 miljon liter per år. Drycker med alkoholhalt mellan 2,25 till 6 procent får 50 procents skatterabatt, 6 till 10 procent ger 35 procents rabatt och 10 till 30 procent ger 25 procents rabatt.

I förslaget skriver man att sänkningen av produktionskostnaderna tros bidra till mer innovation och göra att landets alkoholproducenter blir mer konkurrenskraftiga.

Bryggerierna får med den nya lagen också möjlighet att sälja öl vid produktionsanläggningen och även detta gäller för tillverkare med en totalvolym som understiger 1 miljon liter per år. Men det är med vissa begränsningar.

Högst sex flaskor eller burkar på upp till 50 centiliter och med en alkoholhalt mellan 2,25 och 6 procent får säljas till varje kund. För 6 till 13 procent och samma volym är taket tre och för flaskor med upp till 75 centiliter och 13 till 30 procent gäller en per person. För starksprit, det vill säga, 30 till 50 procent, gäller ett max på tre flaskor, som får vara upp till fem centiliter.

Syftet med lagförslaget sägs vara att stödja mindre inhemska alkoholproducenter och gäller inte företag ägda av koncerner där dotterföretaget är ekonomiskt eller juridiskt beroende av av ett annat företag.

Förra veckan berättade vi även om att Litauen införde en lag som ger små bryggerier med en produktion under en miljon liter en skatterabatt.