Ölskatten halveras – men inte i Sverige

Hans Skan driver Wermlands Brygghus i Kristinehamn, men jobbar också med alkoholskattefrågan för Sveriges Oberoende Småbryggerier. Foto: Peter Lindh

Sverige blir allt ensammare i EU om att inte ha en differentierad alkoholskatt för mindre bryggerier. Även Litauen har nu infört en sådan.

Enligt Hans Skan på Sveriges Oberoende Bryggerier är det därför bara två länder inom EU som inte infört den typen av skattelättnad. Sverige är ett av dem.

– Jag är väldig positiv till det som händer i Litauen och det gör oss i Sverige ännu mer isolerade, säger han.

– Det är bara vi och Spanien som inte infört EU:s direktiv om minskad skatt för små och oberoende bryggerier.

Den litauiska innebär att brygger som producerar mindre än åtta miljoner liter öl per år får en reduktion av alkoholskatten på 50 procent på den första miljonen liter.

I dag är skatten för öl 2,02 kronor per procentenhet alkohol och liter i Sverige. Vilket innebär att skatten på en burk med 33 centiliter öl starkare än 2,8 blir lite mer än tre kronor.

Hans Skan berättar att med en halverad alkoholskatt skulle han kunna anställa ytterligare en person på bryggeriet. Foto: Peter Lindh

En halvering av skatten skulle ge en lättnad med ungefär 1,70 kronor per burk i det här fallet och med tanke på att hantverksöl ofta kostar ganska mycket, är då inte 1,70 om inte marginellt så åtminstone ganska lite ur konsumententens perspektiv?

– Det blir ändå ganska mycket pengar om de halverar alkoholskatten. För oss skulle det ge en möjlighet att anställa ytterligare personal.

Det handlar alltså inte om sänkta priser för kunna konkurrera lättare mot större bryggerier utan mer om att kunna få lite marginaler och expansionsmöjligheter för verksamheterna.

– Vi gjorde en undersökning hos medlemmarna om vad de skulle göra med pengarna från en halverad alkoholskatt och knappt någon skulle sänka priset. De skulle expandera och anställa, eller ta ut lön överhuvudtaget.

Även om Hans Skan välkomnar den litauiska lösningen är det inte den han vill se genomförd i Sverige.

– Nja, vi förespråkar en annan variant. Med den lösning som Litauen valt kanske bryggerierna nöjer sig med att ligga kvar under gränsen, eftersom kommande liter blir kostsamma . Vi förespråkar en progressiv skatt som i England. Där ökar skatten som ger en skattereduktion på 50 procent upptill 500 000 liter, sedan i en skala ända upp till sex miljoner liter.

Men han är ganska pessimistisk om chanserna att få se en sån lag i Sverige.

– Alliansen är för och även SD, men det blir inget så länge den socialdemokratiska regeringen inte vill genomföra det här.