Inget förbud mot ölreklam på tv

I sju år har frågan varit aktuell, men nu står det klart. Det blir inget förbud mot alkoholreklam i svenska tv-program.

Nykterhetsorganisationen IOGT-NTO har varit drivande i kampen för att få bort tv-reklamen från svenska tv-program, men när EU-kommissionen till slut kom med ett beslut står det klart att reklamen är tillåten.

Det råder ett reklamförbud mot svenska tv-kanaler, men flera av de kanaler som sänder över Sverige har sitt säte i London.

Kritiker menar att det enbart är för att komma undan från svenska regler och lagar, medan tv-kanalerna menar att det har att göra med logistiska fördelar, tillgång till satellitlänkar och tekniskt kunnande samt att många andra sändningsföretag finns i Storbritannien.

IOGT-NTO har stämt hela 32 olika företag för otillåten reklam, men de stämningarna ogillas alltså nu.

EU-kommissionens beslut är slutgiltigt och nu kan alltså de aktuella tv-kanalerna fortsätta att visa alkoholreklam.

– Varför måste man ha etablerat sig i landet i syfte att kringgå lagen för att det ska vara ett brott? Det är ju dessutom omöjligt att bevisa. Det här visar bara att svensk lag inte gäller lika för alla som sänder tv i Sverige, kommenterar Johnny Foglander, politisk sekreterare på IOGT-NTO.

Ett litet hopp för de som vill ha en förändring är Brexit. Det återstår att se om Storbritanniens utträde ur EU förändrar något för de tv-bolag som i dag har sitt säte i London.