Tunga instanser sågar gårdsförsäljningen

Systembolaget och IOGT-NTO sågar förslaget om gårdsförsäljning av öl och vin. Foto: Montage.

Om en månad ska alla remissvar angående gårdsförsäljning av alkohol ha kommit in. Men redan nu har IOGT-NTO samt Systembolaget svarat och ni gissar nog vad de kommit fram till.

Såväl nykterhetsorganisationen IOGT-NTO som det statliga alkoholmonopolet Systembolaget har redan tidigare varit kritiska till förslaget om gårdsförsäljning.

De båda finns med som remissinstanser till det förslag om gårdsförsäljning som finns framtaget. I sina remissvar har man inte sparat på krutet.

IOGT-NTO har skickar ett svar på 27 A4-sidor och kritiken mot utredaren Elisabeth Nilsson utredning om gårdsförsäljning är hård.

– IOGT-NTO är mycket kritisk till stora delar av betänkandet. Utredningen är bristfällig och kommer fram till ett antal felaktiga slutsatser, inte minst vad gäller de centrala frågor som regeringen särskilt önskar att remissinstanserna kommenterar, skriver man bland annat i sitt svar.

En hel del av slutsatserna är de samma som Systembolaget kommit fram till. Svaret är 38 sidor långt och innehåller bland annat en lång utläggning från Ulf Bernitz, professor i europeisk integrationsrätt.

– Systembolaget avstyrker betänkandets förslag. Avstyrkandet gäller både huvudförslaget och det alternativa förslag som utredningen betecknar som en ”alternativ modell för gårdsförsäljning” Betänkandets förslag strider mot de EU-rättsliga reglerna om fri rörlighet för varor. Förslaget äventyrar även detaljhandelsmonopolet och ett beslut i enlighet med förslaget är sannolikt EU- rättsligt oåterkalleligt. Detta är i direkt strid mot förutsättningarna för utredningen enligt kommittédirektiven, skriver Systembolaget bland annat i sitt låna remissvar.

Under den månad som återstår ska bland annat Sveriges Bryggerier och Sveriges Oberoende Bryggerier komma in med sina svar. Kanske kan vi vänta oss lite mer positiva tongångar om gårdsförsäljningen i de svaren.