IOGT-NTO kräver ännu högre alkoholskatter

Förra veckan kom ett förslag på höjd alkoholskatt från Finansdepartementet. Men nykterhetsrörelsen är inte nöjd. De vill ha mer.

Enligt Finansdepartementets förslag ska skatten höjas med 3 procent 2023 och ytterligare 1 procent 2024. Förslaget motiveras med att alkoholpriset är ett styrmedel för folkhälsan och att alkoholskatten inte har förändrats sedan 2017.

Men på IOGT-NTO vädras missnöje.

– Alldeles för lite. Det blir ju bara marginellt dyrare och kommer inte att få någon effekt på alkoholskadorna, säger Magnus Jonsson, drogpolitisk chef på IOGT-NTO till det egna organet Accent.

Nykterhetsorganisationen vill i stället att alkoholskatten ska indexregleras och följa med inflation och inkomstökningar.

– Det har ju blivit billigare att dricka. Priset har inte hängt med löneutvecklingen. Man måste ta ett större helhetsgrepp om alkoholskatten, säger Magnus Jonsson.

Man hänvisar även till en undersökning som Systembolaget låtit göra som kommer fram till att statens kostnader är 103 miljarder.

– Med tanke på vad de kom fram till och att intäkterna för staten är cirka 15 miljarder så behöver skatten höjas betydligt mer för att matcha kostnaderna. Höjer man priset så minskar konsumtionen och därmed också skadorna vilket sänker samhällets kostnader, säger Magnus Jonsson.

Finansdepartementets förslag har gått ut på remiss och svaren ska vara inkomna senast den 18 mars.