Utan skattelättnader: “Ett fattigare land”

I Danmark pågår en het debatt om den så kallade Frigastrapporten som föreslår att de skattelättnader som små danska ölproducenter har sedan länge, ska tas bort.

Som i de flesta europeiska länder har Danmark infört en skattereduktion för att stärka konkurrenskraften för mindre bryggerier gentemot de större bryggerierna. Det här skedde för över 30 år sedan. 2021 kostade 172 ölföretags skattelättnader den danska staten 15 miljoner danska kronor per år.

 

En expertutredning i Danmark föreslår nu att skattelättnaden ska tas bort. Det motiveras med att den danska marknaden har utvecklats väl under de senaste 20 åren och idag omfattar många små bryggerier. Utredningen anser vidare att det saknas samhällsekonomisk grund för att behålla en särskild skatteförmån som endast gäller små bryggerier, och att det finns en risk att stödet binder produktionsresurser i små bryggerier snarare än att flytta dem dit de är mest produktiva.

 

Kritiken mot utredningen har föga förvånande inte låtit vänta på sig. Många menar att borttagandet av stödet kommer att få allvarliga konsekvenser för dansk ölindustri. Till sajten AmagerLiv.dk säger Amager Bryggeris kommunikationschef Henrik Papsø:

 

– Det är ingen hemlighet att lönsamheten är begränsad bland små bryggerier som inte åtnjuter någon av de stordriftsfördelar som landets två bryggerijättar har. Och de senaste årens våldsamma kostnadsökningar på i stort sett alla ingredienser, samt inom transport och energi, har urholkat lönsamheten ytterligare.

 

Han fortsätter:

 

– Därför är den lilla utsträckta handen från staten i form av den sänkta ölskatten viktigare nu än någonsin. Om den tas bort helt kommer det säkerligen att innebära att mångfalden i den danska ölkulturen minskar avsevärt. Många bryggerier kommer med stor sannolikhet att stänga.

 

Henrik Papsø menar att det om mikrobryggerierna försvinner, riskerar inte bara arbetstillfällen, utan ett stycke levande kultur, att också försvinna. Vilket kommer göra Danmark till “ett fattigare land”.

 

– Småbryggerierna förmedlar ett lokalhistoriskt berättande, skapar enhet i små samhällen med sina evenemang och festivaler och mycket, mycket mer, säger han.

 

Läs också: 

• Differentierad skatt kan bli verklighet 1 jan