Regeringen föreslår sänkt alkoholskatt

Foto: Melker Dahlstrand

Regeringen planerar att införa differentierad alkoholskatt för småbryggerier, ett förslag som kan bli en del av höstbudgeten för 2025.

Finansdepartementet har skickat ut ett förslag för synpunkter, där det föreslås en sänkt alkoholskatt för öl från småbryggerier med en årsproduktion på högst tre miljoner liter. Förslaget, som bland annat skickats ut på remiss till Sveriges Oberoende Bryggerier, innebär att små bryggerier delas in i fem kategorier utifrån sin produktion. Den högsta nedsättningen, 50 procent, gäller för bryggerier med minst produktion och minskar sedan stegvis med tio procentenheter per kategori.

 

Omkring 97 procent av svenska bryggerier producerar under 500 000 liter öl per år och skulle därmed få en skattenedsättning på 50 procent. Förslaget innebär samtidigt att de största och mest profilerade bryggerierna inte kommer att få ta del av skattesänkningen, däribland de fem största; Spendrups, Carlsberg, Åbro, Kopparbergs och Krönleins. Större hantverksbryggerier kommer att få en lägre skattenedsättning grund av sin höga årsproduktion, till exempel Oppigårds, Poppels, Stigbergets och Nils Oscar.

 

Skattenedsättningen föreslås träda i kraft den 1 juli 2025 och förväntas minska skatteintäkterna med 60 miljoner kronor netto under 2025. Totalt beräknas småbryggerierna stå för cirka sex procent av all svenskproducerad öl och deras skattesänkning förväntas ha små effekter på sysselsättningen i branschen.

 

Även om sänkt skatt skapar utrymme för lägre priser på hantverksölet, bedöms påverkan på totalkonsumtionen som liten. Små bryggerier står för en marginell del av den totala alkoholförsäljningen och deras produkter ligger ofta i de övre prissegmenten.

 

Förslaget och remissvaren kommer nu att ligga till grund för höstens budgetförhandlingar mellan regeringen och Sverigedemokraterna. Beslut om genomförande beror på det ekonomiska läget och de överläggningar som följer. Regeringen bedömer att förslaget är förenligt med EU-rätten, då medlemsstaterna har möjlighet att tillämpa nedsatt skatt på drycker från små, oberoende producenter.

 

Ps. Beernews är beroende av starka supporters. För 35 kronor i månaden kan du bli Beernews Patron – då får du exklusiv tillgång till podden Beernews Deluxe plus tävlingar och annat kul. Gå med HÄR.

 

Rättelse: I en tidigare version av texten stod det att Oppigårds, Poppels, Stigbergets och Nils Oscar inte skulle få ta del av skattesänkningen. Det stämmer inte – de får en mindre skattenedsättning på grund av sin höga produktionsvolym.