Fölster vill ha starkare öl i butiker

Tillåt öl upp till sex procent utanför Systembolaget i Sverige. Det föreslår moderaten Sofia Fölster i en motion till riksdagen.

Fölster är hård i sin kritik mot nuvarande lagar i sin motion. Hon skriver bland annat:

”I Sverige innebär myndighetsåldern rätt att hantera vapen, skaffa barn och ta sms-lån, men inte att styra sin egen alkoholkonsumtion.”

Fölster vill se en ändring så att andra butiker än Systembolaget kan servera öl upp till sex procent. Det ser hon som ett första steg. På sikt kan hon tänka sig gräns på hela 16 procent. Det skulle i så fall innebära att i princip all öl kan säljas i matvarubutiker.

I motionen skriver hon också:

”I nuläget råder det i vårt land en godtycklig och olycklig gräns för vad som får säljas i vanliga butiker. I sann byråkratisk och moraliserande anda har man fastställt en gräns om 3,5 procent som får säljas i detaljhandeln.”

Läs hela motionen här.