Flera dystra år efter corona för krogarna

Det väntar tuffa år för de svenska restaurangerna. Foto: Ronny Karlsson.

Räkna med flera tunga år för restaurangbranschen även efter att coronaviruset kan hanteras. Det är dystra siffror som visas upp i en ny marknadsrapport.

Det är rapporten Marknadsutsikter 2024, som presenterar siffror för de kommande fyra åren, och den som hade hoppats på snabb bättring för restaurangbranschen lär bli besviken av rapporten.

Det står nämligen helt klart att restaurangkrisen inte försvinner när coronaviruset försvinner. Krogägarna kan räkna med flera tunga år framöver.

Dessutom bygger rapporten på positiva antaganden, där man utgår från att coronaviruset försvinner ganska snabbt och att återhämtningen för branschen påbörjas under våren 2021.

I rapporten räknar man med att restaurangernas omsättning sjunker med 15 procent i genomsnitt under 2020. Därefter tror man på en återhämtning på 14 procent under 2021. Men därefter stannar det av och rapporten menar att omsättningsökningen under såväl 2022 som 2023 bara blir en procent per år. Först 2024 skulle man alltså nå upp till den omsättning som fanns under 2019.

Om viruset fortsätter att skapa problem under stora delar av 2021 flyttas förstås återhämtningen fram. Då får krogägarna hantera inflation, höjda löner och höjda inköpspriser utan att ha en högre omsättning att täcka kostnaderna med.

Det positiva scenariot i rapporten bygger på att viruset finns kvar som ett stort problem i samhället under hösten och vintern, och att det minskar gradvis fram till sommaren då man tror att det ska finnas ett vaccin för stora delar av befolkningen.