Finland på väg mot starkare öl i butikerna

Foto: Santeri Viinamäki, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons

Den finska riksdagen har röstat för att ta slutstegen mot en reform av alkohollagen, som skulle tillåta försäljning av öl och cider med upp till 8 procents alkoholhalt i landets matbutiker. Därmed kommer regeringens förslag om ny alkohollag med stor sannolikhet att klubbas igenom.

För närvarande får drycker med en alkoholhalt på upp till 5,5 procent säljas i finska matbutiker. Om den nya lagen antas, skulle all slags öl och cider med en alkohol upp till 8 procent kunna säljas i dagligvaruhandeln.

 

Social- och hälsovårdsutskottet försökte nyligen stoppa lagförslaget på grund av oro för ökade folkhälsorisker och negativa konsekvenser för barn, men deras betänkande fick inget gehör i den finska riksdagens plenum.

 

Riksdagen har nu beslutat att skicka lagförslaget vidare till stora utskottet, som är ansvarigt för samordning av EU-frågor.

 

Det fanns splittringar inom både regeringen och oppositionen under omröstningen. Framför allt för att regeringen vill att färdigblandade drinkar med en alkoholhalt över 5,5 procent fortsatt ska säljas enbart på det finska systembolaget Alko.

 

Social- och hälsovårdsutskottets ordförande Krista Kiuru ansåg att det finns en uppenbar risk för att att ärendet senare kommer att behandlas i Europeiska unionens domstol, eftersom det aktuella lagförslaget kan anses strida mot EU-rätten.

 

Stora utskottets ordförande Heikki Autto uttalade sig dock direkt efter omröstningen och sa att han inte ser några juridiska hinder avseende EU-rätten för förslaget eftersom begränsningen till jästa alkoholdrycker görs av hälsoskäl, vilket tidigare har accepterats inom EU som skäl för att avgränsa försäljningen av alkohol.

 

Stora utskottet kommer att behandla frågan den 29 maj. Efter deras behandling kommer förslaget att återvända till plenum för slutgiltigt beslut, där regeringens linje förväntas segra.

 

Källor: Yle, Finska Riksdagen