Privatimporten kan bli rejält dyrare i Finland

Finländare som beställer öl från utlandet kan få betydligt högre kostnader framöver när myndigheterna satsar för att hitta och beskatta postorderalkoholen. Foto: Pixabay

Skatteförvaltningen och tullen i Finland ska ta krafttag mot privatimport av alkohol, vilket kan betyda fördubblade kostnader för konsumenterna.

Enligt de finska myndigheterna förlorar man uppemot motsvarande en miljard kronor varje år på alkoholhandel via nätet. Så nu satsar finansdepartementet 30 miljoner för att komma till rätta med problemet.

– Handeln med alkohol på nätet ökade avsevärt under coronaåren och det är ett populärt fenomen som nästan helt baserar sig på att skatterna förblir obetalade, säger Sami Peltola, skatteförvaltningens styrnings- och övervakningschef i ett pressmeddelande.

– Genom effektiv övervakning vill vi försäkra oss om att skatterna i fortsättningen blir betalda även på alkohol som beställts via nätet

Det innebär att tullen från och med november stoppar de sändningar som upptäcks och innan utredningen är klar och skatten betald blir det ingen alkohol för beställaren.

I slutänden kan det innebära en fördubbling av kostnaden för en burk öl beställd från utlandet.

2021 köpte finländarna 33 miljoner liter alkoholdrycker från utländska webbutiker.

Läs mer på hbl.fi.