Klubbat – starkare öl i finska butiker

Finlands riksdag har klubbat igenom en lag som möjliggör försäljning av starkare öl, cider och vin i livsmedelsbutikerna. Tidigare har drycker med upp till 5,5 procent alkohol fått säljas – med den nya lagen höjs gränsen till 8 procent.

Frågan har debatterats länge i Finland, men nu är beslutet taget. Det historiska beslutet att tillåta försäljning av alkoholstarkare drycker i butik fattades i onsdags efter en lång riksdagsdebatt. Kristdemokraterna som ingår i regeringskoalitionen gick emot förslaget, trots det så klubbades lagen igenom med 102 röster mot 80. 

 

Turerna i behandlingen av lagförslaget har skiljt sig rejält mot hur stiftandet av nya lagar brukar gå till i den finska riksdagen. När social- och hälsovårdsutskottet initialt motsatte sig regeringens förslag i sitt betänkande så skickades förslaget vidare till det så kallade stora utskottet, som fick i uppgift att bedöma om förslaget stred mot EU-rätten. En procedur som ytterst sällan sker. Efter en snabb behandling i stora utskottet fick dock förslaget grönt ljus och skickades vidare för slutomröstning i riksdagens plenum. Lagförändringen träder i kraft så snart den formellt godkänts av president Alexander Stubb.

 

Den nya lagen omfattar inte destillerade drycker, som till exempel starkare alkoläsk eller färdigmixade cocktails, vilka fortfarande är begränsade till försäljning via Alko, statens monopolbutiker för alkohol. Blanddrycker med upp till 5,5 procent alkohol får dock fortsatt säljas i vanliga butiker.

 

Matbutikerna har redan förberett sig för lagändringen och har lager med starkare drycker redo för försäljning. Många av de finska bryggerierna har tagit fram helt nya produkter inför premiären. Exakt datum för när försäljningen kan påbörjas är ännu inte fastställt, men det förväntas ske inom kort – förmodligen redan innan midsommar, som är en av Finlands viktigaste högtidsdagar med öl, bastu och grillning som tre givna inslag.

 

Regeringen planerar att även börja undersöka möjligheten att tillåta försäljning av drycker med upp till 15 procent alkoholhalt i matbutiker. Det skulle innebära att utbudet av vin i den finska dagligvaruhandeln skulle kunna breddas betydligt jämfört med idag. Även detta är ett kontroversiellt politiskt förslag som förväntas väcka stor debatt. Redan nu har den finska drogpolitiska organisationen Ehyt uttalat sig om att de tror att alkoholmonopolet faller om produkter med 15 procent alkohol skulle tillåtas i finska mataffärer.

 

Läs också: 

• Finland på väg mot starkare öl i butikerna