Effektiv produktion sparar miljoner

Dubbel produktion men minskade underhållskostnader. Kopparbergs projekt med fokus på effektivitet har sparat in många miljoner de senaste åren.

Kopparbergs har gått från en liten verksamhet till att vara ett av Sveriges största bryggerier med en produktion på runt 130 miljoner liter per år.

Men längs vägen har man kunnat hålla nere nyinvesteringarna på ett riktigt bra sätt. I stället har man jobbat hårt med att göra befintlig utrustning och arbetssätt betydligt mer effektivt.

Under tiden som produktionen gått från 75 miljoner liter till 130 miljoner liter, har underhållskostnaderna sjunkit med 10-15 procent.

Vid 2010 tog det rejäl fart oh det var då som jobbet med effektiviseringar började.

– I samband med det förstod vi att vi inte bara kunde fokusera på kapaciteten. Vi var tvungna att även se till våra kostnader, där det fanns massor outnyttjad potential i företaget”, säger produktionschefen Fredrik Karlsson till Dagens Industri.

Målet var att ha en effektivitet i produktion som var i världsklass och slutmålet för projektet var 2018.

På flera plan har man förändrat sitt arbete och det har lett till besparingar och en effektivare produktion:

  •  Alla kända maskinfel åtgärdades för att bygga bort eventuella flaskhalsar.
  • Eget lager med reservdelar. Dessutom byts delar ut innan de har gått sönder, vilket minskar antalet oplanerade stopp.
  • Tydliga avrapporteringar gör att inga problem ramlar mellan stolarna.
  • Effektiva scheman som bland annat gör att underhållsgruppen jobbar när produktionen har rast.

– Från dag ett har operatörerna och serviceteknikerna varit entusiastiska och delaktiga i omställningsarbetet, vilket är en absolut förutsättning för att lyckas. Nu är de nästan lika snabba som ett Formel 1-team när de utnyttjar de naturliga underhållsfönstren under de planerade underhållen, säger Karlsson till DI.

Kopparbergs omsätter i dag 1,9 miljarder kronor och har 463 anställda. Produktionen har alltmer gått åt ciderhållet, inte minst tack vare en stor internationell efterfrågan.

Företagsledningen räknar med att investeringar på 200-300 miljoner hade krävts i nya produktionslinjer om man inte valt att satsa på effektiviseringen.

Läs hela reportaget här.