Dryckesbranschen samlas kring klimatet

Klimatfrågan är viktig för dryckesbranschen som nu jobbar mot att bli klimatneutral. Foto: Pixabay.

Förpackningar står för mer än tre fjärdedelar av all klimatpåverkan från dryckesbranschen. Det visar en sammanställning som gjorts gemensamt av branschen.

Dryckesbranschens Klimatinitiativ är namnet som dryckesproducenter samlats under för att jobba med miljö- och hållbarhetsfrågan. De 35 företagen står för 74 procent av Systembolagets totala försäljning och det här är den första rapporten som tagits fram gemensamt.

– För att vi ska nå klimatmålen i Agenda 2030 måste vi som bransch arbeta tillsammans. I Dryckesbranschens Klimatinitiativ har vi hittat en bra form för detta. Här är vi inte konkurrenter utan bara goda branschkollegor som jobbar tillsammans och inspireras av varandra för att minska vårt klimatavtryck, säger Anna-Karin Fondberg, vd Sveriges Bryggerier.

Rapporten visar att 99 procent av energianvändningen hos de deltagande företagen är fossilfri. I stället är det förpackningar som är det stora problemet. 77 procent av branschens klimatpåverkan kommer därifrån. Transporter står för cirka 20 procent av dagens mijlöpåverkan. Nu är planen att branschen tillsammans ska jobba vidare med frågorna för att nå bättre resultat. Framför allt när de gäller transporter har det skett en positiv utveckling de senaste åren.

– Flera av företagen som deltar i initiativet har redan idag ett ambitiöst klimatarbete. Många arbetar dedikerat med frågan och är engagerade i att ha så låga koldioxidutsläpp som möjligt. Fokus för oss framåt är att sätta konkreta mål för förpackningar och transporter, samt att stötta varandra, stora som små aktörer i branschen, att integrera hållbarhet i våra affärsmodeller fullt ut, säger Anna De Geer, vd för Sprit & Vinleverantörernas förening.

Det långsiktiga målet för arbetet är att branschen ska vara hela klimatneutral år 2045.

Här är alla företagen som deltagit i det första arbetet med Klimatinitiativet:

Altia Sweden, AMKA, Arvid Nordquist, Carlsberg Sverige, Chris-Wine, Contemporary Wines, Domaine Wines Sweden, Dugges Bryggeri, Enjoy Wine & Spirits, Galatea, Giertz Vinimport, Handpicked Wines Sweden AB, Hermansson & Co, Iconic Wines, Johan Lidby Vinhandel, Krönleins Bryggeri, Lively Wines Sweden, Nigab, Remmarlöv, Spendrups Bryggeri, Solera Sweden, Terrific Wines, Treasury Wine Estates Sweden, Tuesday Wines, Spring Wine and Spirits, Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL), Sveriges Bryggerier, Systembolaget, Umida Group, Valid Wines/Vinunic, VCT Sweden, Vinestor Sweden, Ward Wines, The Wineagency, Winemarket Nordic, The Wine Team, Wine World, Quaffable Wines, Åbro Bryggeri