Domen i ö(l)tvisten: Betala 250 000 kronor

På en ö i Göteborgs norra skärgård har en infekterad tvist rasat mellan en lokal hembryggarförening och ett bryggeri sedan 2021. Frågan, som handlar om rätten till ortnamnet, avslutades nyligen i marknadsdomstolen.

Konflikter om varumärkesskydd inom öl är inget nytt. Men det är något de flesta av oss förknippar med stora internationella bryggerier i miljardklassen och inte som något som pågår i en svensk hantverksbryggerikontext. I synnerhet inte på några öar i södra Bohuslän med sammanlagt 13 000 invånare, där dispyten står mellan på ena sidan en ideell hembryggarförening (och indirekt ett litet bryggeri som 2023 sålde 8 800 liter öl på Systembolaget) och på andra sidan ett annat lokalt bryggeri som förra året sålde 22 000 liter öl på Systembolaget.

 

Hönö är en ö i Öckerö kommun i Göteborgs norra skärgård. Kommunen utgörs av tio bebodda öar och då kommunen saknar fast förbindelse till Hisingen i Göteborgs kommun är de knappt 13 000 invånarna beroende av färjetrafik. I Öckerö kommun finns tre kommersiella hantverksbryggerier: Hönöbryggeriet, BarlindBeer på Bohus-Björkö och Rörö Öl. Där finns även Hönö Ölagille, en aktiv hembryggarförening, som samlar medlemmar från hela kommunen men även från delar av Göteborg. Ölkulturen anses därmed vara stark och välrepresenterad i den till invånarantalet lilla ökommunen.

 

Hönö Ölagilles första initiativ kan spåras till 2013 då namnet dyker upp som namn på en facebookgrupp. Idag har den ideella föreningen runt 60 aktiva medlemmar och håller regelbundet kurser, events och uppmärksammade hembryggartävlingar. I synnerhet brukar biljetterna till deras återkommande höstölsträff snabbt ta slut och dra massor av människor till eventet i Hönö hamn.

 

Hönöbryggeriet AB startade 2014. Namnet till trots ligger det fysiska bryggeriet på Hönös grannö Öckerö, men startades av Hönöbon Mats Hansson.

 

Hönöbryggeriet och Hönö Ölagille började tidigt samarbeta på olika sätt. Bland annat med två kommersiella öl, där det sista hade namnet Hönö Ölagille New England IPA. Åren gick, samarbetet fortsatte och stämningen ska ha varit god mellan parterna.

 

Men under 2021 började relationen att knaka i fogarna. Och det rejält.

 

Detta år tog nämligen Hönö Ölagille kontakt med Hönöbryggeriet för att informera om att de vill göra ett öl med bryggeriet Rörö Öl, från en tredje ö i kommunen – Rörö. Detta öl skulle marknadsföras med namnet Hönö Ölagille tillsammans med Rörö Öl. Enligt föreningen uttryckte Mats Hansson och Hönöbryggeriet då en oro för eventuell varumärkesförväxling mellan Hönö Ölagille och Hönöbryggeriet. Föreningen i sin tur försäkrade att designen skulle utformas så att den inte skulle bli förväxlingsbar med Hönöbryggeriet.

 

Någon vecka efter samtalet beslutade sig Hönöbryggeriet för att registrera ordvarumärket ”Hönö” för drycker inom EU.

 

Vi hoppar fram några månader till oktober 2021 då Beernews skriver en artikel om det kommande samarbetsölet mellan Rörö Öl och Hönö Ölagille. Innehållet i artikeln faller inte i god jord hos Hönöbryggeriet vars juridiska ombud meddelar Rörö Öl att Hönöbryggeriet har ensamrätt på allt som innehåller ordet Hönö inom området öl. För att undvika en rättsprocess stryker därför Rörö Öl över ordet ”Hönö” på alla etiketter. Kvar på etiketten står orden Ölagille och Rörö Öl.

 

Hönö Ölagille vill dock inte begrava sitt föreningsnamn, tvärtom vill de kunna använda sig av sitt namn framöver och registrerar därför ordvarumärket ”Hönö Ölagille” hos Patent- och registreringsverket. Ett varumärke som träder i laga kraft i mars 2022. När Hönöbryggeriet får reda på registreringen några månader senare vill de få den hävd.

 

Då Hönö Ölagille inte går med på en hävning skickas ärendet till Patent- och marknadsdomstolen. I ett medlingsförsök meddelar Hönöbryggeriet att de kan tänka sig att dra tillbaka processen om Hönö Ölagille skriver på ett avtal om att de för all framtid låter bli att använda ordet ”Hönö” i alla dess former, och att föreningen inte kommer invända eller bestrida någon form av framtida registrering från bryggeriets sida. Hönö Ölagille väljer att inte gå med på dessa krav och frågan behöver därför avgöras i domstol.

 

Thomas Jarlsmark, en av Hönö Ölagilles grundare och som också sitter i styrelsen för föreningen, motiverar beslutet att inte gå med på en hävning av namnet Hönö Ölagille:

 

– Föreningens namn är ju vad det är och vi planerar inte att byta namn. Det är synd att inte kunna använda det på våra kommersiella öl. Speciellt när vi var aktiva innan Hönöbryggeriet fanns.

 

Efter ett par års konflikt kom nyligen domen som var till Hönöbryggeriets fördel. Domstolen bedömer att det finns en förväxlingsrisk, att registreringen av ”Hönö Ölagille” ska hävas samt att föreningen ska betala 250 000 kronor till Hönöbryggeriet*. Det trots att namnet Hönö Ölagille inte har använts på någon öl bryggd av Rörö Öl efter det att föreningen ansökte om ordvarumärket och det trädde i laga kraft.

 

En dom som Thomas Jarlsmark och resten av Hönö Ölagille inte är nöjda med:

 

– Det känns givetvis tråkigt. Speciellt när det enda vi gjort är att få vårt namn godkänt hos en myndighet [PRV, reds anm]. När vi sedan söker dialog kring ett eventuellt användande så svarar Hönöbryggeriet oss aldrig, utan skickar bara jurister på oss med en hävningsprocess och massor av krav.

Han fortsätter:

– Vår önskan är, och har hela tiden varit, samarbete med alla lokala aktörer inom ölbranschen. Gällande själva varumärket så har vi sett samexistens som en självklarhet och vi anser att ortnamnet Hönö tillhör alla dess invånare och entreprenörer. Vi tycker inte att man skall kunna hindra eller stänga ute någon från att använda ortens namn i något sammanhang.

 

250 000 kronor är inte en oansenlig summa för en ideell förening. Thomas Jarlsmark berättar att man nu har betalat pengarna som man dömts att betala till Hönöbryggeriet. Något som varit kostsamt på mer än ett sätt.

 

– På kort sikt har vi löst det, men det innebär ju att vi har tvingats skuldsätta oss.

 

Beernews har sökt Hönöbryggeriets grundare Mats Hansson för att få svar på hur han har resonerat kring varumärkesskyddandet av ortnamnet Hönö, och för att få honom att ge sin version av de juridiska turerna. Mats Hansson svarar, efter att ha bett om att få frågeställningarna på mail, på följande sätt, även det på mail:

 

– Jag vill lämna detta bakom mig och koncentrera mig på framtiden. Jag hänvisar till domen (mål nr PMT 17369-22). Tråkigt att den ideella föreningen drev det så här långt. Jag har lagt mycket tid och energi på den här processen och vill nu lägga energin på mitt bryggeri och dess utveckling.

 

FÖRTYDLIGANDE:  Enligt domslutet ska Hönö Ölagille ersätta Hönöbryggeriet för dess rättegångskostnad med 252800 kronor, varav 250000 kronor avser ombudsarvode. 

 

Läs mer: 

• Hönö Ölagille ska göra kommersiell öl