Det kan bli enklare att ändra priser på öl

Dåliga skördar kan leda till högre ölpriser under hösten. Nu öppnar Systembolaget för en mer flexibel prissättningsstrategi om läget blir riktigt allvarligt.

Värmen och torkan påverkar nästan alla spannmål i Sverige den här sommaren. Det ser ut att bli betydligt mindre mängd maltkorn och det kan i sin tur leda till högre priser på öl.

När det gäller öl på Systembolaget kan bryggerierna i dag bara justera priset två gånger per år, i september och i april. Men nu öppnar man för en annan tillfällig hållning när det gäller prissättning.

– Om det händer extraordinära saker som vi inte kan råda över får vi vara flexibla. Då får vi sätta oss ned med leverantörerna och diskutera, vi ska inte vara rigida, säger Systembolagets presschef Lennart Agén.

Med tanke på den dåliga skörden och det ökande priset på malt finns en möjlighet för bryggerierna att höja priserna i september, utan att då veta om ölen behöver bli dyrare. Det scenariot vill Agén slippa.

– Det finns en möjlighet att justera då, men vi kan tänka oss att se över reglerna den här gången om det blir dyrare att producera öl. Det kan bli så att vi tillåter fler prisjusteringar men samtidigt måste man känna av vad kunderna klarar av. Hur mycket mer är de beredda att betala, frågar sig Agén.

Han säger att läget för ölet påminner om det för whiskyn, där det är strafftullar från USA som är ett hot.

När det gäller malt internationellt finns det tillgång och det kommer inte att bli någon brist. Men en ökad import är att vänta, och då lär det bli jakt efter den svenska malten som trots allt produceras. Många svenska bryggerier har profilerat sig med att använda svenska och lokala råvaror.