Carlsberg lanserar stort miljöprogram

Bort med alla koldioxidutsläpp. Halvera vattenåtgången. Carlsberg gör en stor miljösatsning de kommande åren.

Mijöfrågor blir viktiga för allt fler bryggerier. Nu är det Carlsberg som i ett pressmeddelande berättar om stora planer för att minska utsläpp och vattenåtgång vid bryggning.
Ett första delsteg är att ha enbart förnybar el på alla bryggerier senast år 2022.
”Together Towards Zero” kallas det nya hållbarhetsprogrammet och där finns fyra olika grenar:
Noll koldioxidavtryck.
Noll vattenspill.
Noll oansvarig konsumtion.

Noll olycks-kultur.

Samtliga koldioxidutsläpp inom koncernen ska vara borta senast år 2030. Man har jobbat med ett antal olika organisationer för att hitta rätt med sina mål och vara trygga med att nå sina mål.
När det gäller vatten så är målet att halvera åtgången fram till 2030.
– Globala utmaningar som klimatförändringar och vattenbrist kräver starka kollektiva åtgärder, och med Together Towards Zero sätter vi en ny industristandard för ett vetenskapsbaserat och partnerskapsdrivet hållbarhetsarbete, säger Carlsberg Groups koncernchef Cees ’t Hart.
Det ska också satsas på information för att motverka utköp av alkohol till minderåriga och informeras om näringsinnehåll i alla produkter.
Slutligen ska det också jobbas med att minska antalet arbetsolyckor på de olika bryggerierna.
– Våra tydliga mål och ambitioner speglar våra grundares mentalitet; att alltid sträva efter perfektion och bidra till ett bättre samhälle genom vetenskapen. Världen behöver ledarskap, och därför har vi gjort det till en av våra viktigaste prioriteringar att förbättra morgondagens värld och stödja FN:s globala mål för en hållbar utveckling, säger Hart i pressmeddelandet.