CAMRA tar kampen mot “caskbluff”

Den brittiska intresseorganisationen CAMRA (The Campaign for Real Ale) har tagit strid mot det nya fenomenet ”fresh ale”. En serveringsmetod som Carlsberg, genom dotterbolaget Marston’s Brewing Company, lanserade tidigare i år.

I mars i år lanserade Carlsberg Marston’s Brewing Company en ny serveringsmetod. ”Fresh ale” innebär att trycksatt öl serveras genom handpumpar, sådana som används vid serveringen av traditionell casköl. Enligt organisationen CAMRA, som verkar för bevarandet av färsköl (real ale) serverad på cask i Storbritannien, är metoden ett sätt för Carlsberg att kidnappa handpumpar på vilka det annars kunde serverats real ale. CAMRA menar att metoden är missvisande och lurar kunderna att tro att de dricker handpumpad real ale. Organisationen försöker nu göra vad de kan för att stoppa fenomenet på pubar på de brittiska öarna. Något som den brittiska öltidskriften The Morning Advertiser var först med att rapportera om.

 

I en skrivelse till den brittiska konsumentskyddsmyndigheten National Trading Standards (NTS) har CAMRA tidigare begärt att myndigheten ska starta en undersökning i frågan, för att öka konsumenternas medvetenhet i frågan. NTS har svarat att de inte kan genomföra någon sådan undersökning då det redan gjorts en liknande undersökning på 1980-talet som just påtalade det vilseledande i att servera trycksatt öl genom handpumpar. Men trots det fortsätter alltså Carlsbergs fresh ale att flöda.

 

Carlsberg-Marston svarar på uttalandet med att de försökt få till stånd ett samtal med CAMRA för att reda ut deras farhågor kring företeelsen fresh ale och lyssna på deras tankar kring det faktum att handpumpar plockas bort från brittiska pubar i snabb takt. CAMRA ska enligt uppgift inte ha svarat på CMBC:s förfrågan.

 

Vad de däremot har gjort är att författa ytterligare en skrivelse men nu till den brittiska näringsministern, Kemi Badenoch, för att förmå henne att tillåta NTS att utreda CMBC:s i deras tycke vilseledande aktion på nationell nivå.

 

“Om CMBC var intresserade av att vara transparenta skulle de helt enkelt servera sin Fresh Ale från vanliga tappkranar där trycksatt öl brukar serveras och vara stolta över ölets karaktär.”, skriver CAMRA.

 

Alla är dock inte överens om att fresh ale skulle innebära ett hot mot den klassiska brittiska realalen. Tim Dewery på Timothy Taylor’s, ett Yorkshirebryggeri med en historia som sträcker sig tillbaka till 1858 och som säljer en absolut majoritet av sin öl som real ale serverad på cask, har en annan uppfattning än CAMRA. Han menar att fresh ale skulle kunna vara ett sätt att öka försäljningen av cask ale.

 

– Yngre konsumenter i åldersgruppen 25–35 år ser praktiskt taget inte ölen från handpumparna som något alternativ idag. Jag antar att om Marston’s-Carlsberg börjar servera öl genom handpumpar kanske de yngre får upp ögonen för dem och nästa gång de ska ha en öl kanske de väljer något annat från samma kranar, säger Tim Dewery till The Morning Advertiser.