Bryggaregillet tar strid för smakproven

Gothenburg Brewers Guild är starkt kritiskt mot att smakprov av öl på bryggerier kan bli enbart en matsked stora. Man skriver att förslaget äventyrar bryggeriers framtid.

Efter att Beernews först skrev om länsstyrelsens granskning av gällande lag och att det närmaste man kom en volym var en matsked, så har reaktioner varit många.
Bland annat har riksdagsmannen Lars-Arne Staxäng (m) tagit upp ärendet i en fråga till socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (s).
Nu har Gothenburg Brewers Guild skrivit en debattartikel i tidningen GP, där man tar avstånd från tankarna på att bara tillåta en matsked, 1,5 centiliter, som smakprov av öl på bryggerier.
”Den mindre mängden är mycket svår att dosera och mängden skum blir oproportionerlig. Vidare kan man endast smaka en gång vilket är förkastligt i detta sammanhang,” står det bland annat i debattartikeln som skrivits under av representanter av 15 olika bryggerier.
Man pekar vidare i debattartikeln på att en sådan begränsning av smakproven kan äventyra flera bryggeriers ekonomi. Flera bryggerier i Göteborg har dessutom skaffat större lokaler för att kunna satsa på just provsmakning av öl på sitt bryggeri.
”I Sverige är bryggerinäringen under omvandling. Det startas många små lokala hantverksbryggerier. Genom att plötsligt applicera denna mycket strikta tolkning av lagen äventyrar länsstyrelsen många etablerade och blivande entreprenörers framtid. Inkomster från en bryggerivisning med tillhörande avsmakning är nämligen en viktig pusselbit i ett bryggeris ekonomi.”
Läs hela debattartikeln här.