Brännlands del av stor satsning på äpplen

Det ska satsas stort på äppelträd i norra Sverige. Foto: Pixabay.

Brännlands satsar vidare på sin tillverkning av iscider. 12 000 nya äppelträd i norra Sverige ska hjälpa till med det.

Det är en satsning med hjälp av pengar från Jordbruksverket som gör att det ska satsas stort på odlingar av äppelträd i norra Sverige. Brännlands Cider har visat vägen med en del provodlingar.

– Projektet ska expandera och sjösätta de erfarenheter och kunskaper Brännland Cider hittills har samlat vid våra provodlingar i Burträsk, 10 mil norr om Umeå och på Röbäcksdalen just utanför Umeå. Vi har bevisat att det är möjligt att odla storskaligt på våra breddgrader för att skapa en iscider av exceptionell kvalitet, nu vill vi se hela vår region blomma och det här är ett enormt steg mot att realisera det målet, säger Andreas Sundgren Graniti, grundare av Brännlands Cider.

Planen är att under de kommande åren etablera tio hektar kommersiellt gångbara äppelodlingar, cirka 12 000 äppelträd, i Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland.

Målet att skapa en möjlighet för lantbrukare i norr att diversifiera sin verksamhet, optimera markanvändning, minska transporter och vattenanvändning i regionen och skapa en helt ny klimathärdig, hållbar jordbruksgren. Långsiktiga mål är att skapa goda förutsättningar för partnerskap mellan lantbrukare och förädlare för vidareutveckling av produkter för lokala, regionala och globala marknader.

– Det här är ett avgörande steg i arbetet med att skapa en helt ny och unik terroir i norra Sverige samtidigt som det öppnar ett brett spektrum möjligheter för våra lantbrukare att diversifiera med positiva effekter för jordbruk, turism och de större hållbarhetsfrågor som vårt samhälle står inför, säger Andreas Sundgren Graniti.