Avloppsvatten blir till pilsner i Stockholm

Öl på avloppsvatten. Javisst fungerar det också. På fredag släpps Sveriges första sådana öl hos Nya Carnegiebryggeriet.

På många håll i världen råder vattenbrist, vilket är ett hot mot många människors liv. Att brygga öl är dessutom en process som kräver mycket vatten. Det finns framtagna tekniker för att omvandla avloppsvatten till dricksvatten och nu ska den tekniken också leda till öl.

Det är via är ett samarbete mellan Nya Carnegiebryggeriet, IVL Svenska Miljöinstitutet och Carlsberg Sverige som ölet PU:REST har tagits fram.

– Vi har tekniken för att återvinna vatten med en kvalitét som är minst lika bra och säker som vanligt kranvatten, men många kan vara skeptiska till att dricka renat avloppsvatten. Därför kontaktade vi vår granne Nya Carnegiebryggeriet för att fråga om de var intresserade av att brygga öl på vårt återvunna vatten. säger Staffan Filipsson,projektledare vattenrening, på IVL Svenska Miljöinstitutet.

På Nya Carnegiebryggeriet antog man utmaningen och nu är produkten färdig.

– När vi fick frågan av IVL kunde vi inte motstå utmaningen. Som en miljömedveten aktör i livsmedelsbranschen delar vi synen på att både producenter och konsumenter måste våga tänka annorlunda för att ta hand om jordens resurser, bryggmästare Chris Thurgeson på Nya Carnegiebryggeriet.

På fredag är det premiär för ölet på bryggeriet.

– Det kändes självklart att vi skulle brygga PU:REST som en ekologisk och kristallklar pilsner eftersom det är en ren och ”naken” ölstil, säger Thurgeson.

Ölet kommer även på Systembolaget i juli och kommer även att dyka upp på festivaler och på utvalda krogar under sommaren.

– Ytterst handlar detta om att slå ett slag för en hållbar vattenhantering och för värdet av rent vatten, säger Filipsson.