Alkohollagen ändras – bildregeln tas bort

Alkoholgranskningsmannen Mattias Grundström ser det som en stor seger att bildregeln försvinner. Däremot gäller fortfarande regeln om måttfullhet i bilderna. I bakgrunden två av de annonser från Mackmyra som legat till grund för den rättsliga processen. Den översta friades nu, medan den understa fälldes på grund av måttfullhetsregeln. Dock ej på grund av bilden utan på grund av texten. Foto: Montage.

Den svenska alkohollagen ändras – åtminstone tillfälligt. Nu har det nämligen beslutats att bildregeln för alkohol i reklam och sociala media är ogiltig.

Det är Patent- och marknadsöverdomstolen som slagit fast att bildregeln inte är proportionerlig och inte förenlig med unionsrätten.

– Domstolen har på ett systematiskt och pedagogiskt sätt förklarat varför den ska falla. Det här är min kanske största yrkesmässiga framgång, säger Alkoholgranskningsmannen Mattias Grundström, som jobbat hårt med frågan.

Det hela började med att Konsumentverket fällde whiskyproducenten Mackmyra för att ha använt bilder som inte var tillräckligt neutrala i en reklam. Detta ärende överklagades och har nu fått sin dom. Den här domen kan visserligen överklagas till Högsta Domstolen, men Grundström är säker på att den dom som nu kommit lär bestå.

– Nu kan man visa en bild på en drink i en vodkareklam eller från tillverkningen av öl, menar han.

Även om bildregeln försvinner, så finns det fortfarande en måttfullhetsregel kvar. Det är alltså inte fritt fram för företagen att till exempel visa bilder på berusade personer som dricker eller liknande.

– Det är självklart att man till exempel inte ska ha alkoholreklam med personer som kör bil, men nu blir det mycket friare när det gäller vad som kan publiceras i annonser och i sociala media, säger Grundström.

Han säger att regeln om måttfullhet på ett enkelt sätt kan beskrivas som att den tillåter saklig alkoholreklam och förbjuder osaklig alkoholreklam. Bildregeln menar han har stoppat även saklig reklam.

Förändringen gör det också lättare för svenska företag att kommunicera med konsumenter i exportländer. Innan den här domen föll har svenska företag haft tuffare krav på sig än konkurrenter i andra europeiska länder.

– Det här har en stor påverkan på hur du kan bildsätta din reklam eller dina inlägg, menar Grundström.