Högsta Domstolen tar upp Mackmyradomen

Alkoholgranskningsmannen Mattias Grundström tror att domen i Mackmyramålet kommer att stå sig. Annonserna på bilden var en del av det som granskades, den undre fälldes, men för att den inte var måttfull. Foto: Montage.

Högsta Domstolen tar upp ärendet där Mackmyra fick rätt angående bilder i reklam.  Men alkoholgranskningsmannen Mattias Grundström är övertygad om att domen står fast.

 

Det var i slutet av mars som Patent- och marknadsöverdomstolen gav Mackmyra rätt i tvisten om sex bilder som Konsumentverket först menat var olagliga i reklam.

Visserligen fälldes två av de sex bilderna, men inte på grund av bildregeln utan för att bilderna inte var måttfulla.

Patent- och marknadsöverdomstolen menade då att bildregeln inte är proportionerlig och inte förenlig med unionsrätten.

Men nu ska Högsta Domstolen titta på ärendet.

– Det är egentligen inte det minsta förvånande, då det här undanröjer en liten del av den svenska lagstiftningen. Det här betyder inte att tidigare dom behöver ändras, säger alkoholgranskningsmannen Mattias Grundström.

Det som gäller enligt den senaste domen är att alkoholhaltiga produkter kan placeras i en trivsam miljö, till exempel tillsammans med mat eller ute i naturen. Däremot är det inte tillåtet att visa bilder med olämpliga miljöer som till exempel trafik eller berusade personer som festar, då det inte anses måttfullt.

HD har som mål att ha en dom klar till jul, och då blir det förstås intressant att se som ska gälla. Mattias Grundström utgår från att domen står sig.

– Det är en mycket välskriven dom. För mig, liksom det var för domstolen, är det väldigt oklart dels hur man skyddar folkhälsan genom att förbjuda även allt det som inte skadar folkhälsan och dels varför det är nödvändigt att ha ett förbud som även omfattar harmlösa föremål.