AGM: För generösa regler kan ge förbud

Mattias Grundström, Alkoholgranskningsman hos branschorganisationen Sveriges Bryggerier. Foto: Pressbild

Göteborg har gjort rätt i allt väsentligt i provsmakningsfrågan.

Den i en del kretsar kontroversiella slutsatsen drar Mattias Grundström, Alkoholgranskningsman hos branschorganisationen Sveriges Bryggerier. 

Han ser också en fara i att Göteborg nu går för långt åt andra hållet, när riktlinjerna ska göras om. Och att politikerna upptäcker det.

– Jag förstår att det kommer en reaktion, men risken är att om det här drar iväg nu kommer lagstiftaren att säga: ni missbrukar det här och då får vi ta bort möjligheten helt och hållet, säger Mattias Grundström. 

– Det vore extremt synd. Undantaget för provsmakning ger stora och små bryggerier en möjlighet att presentera sina produkter utan att omfattande krav på vakter, personalutbildningar och allt annat som krävs vid serveringstillstånd.

Mattias Grundströms, och därmed Sveriges Bryggeriers förslag, är att alla kommuner skulle ha samma regler och då tillåta fyra till sex enheter om 10 centiliter vad gäller öl. 

– Utgångsbudet från vissa kommuner är en matsked, men det är bara trams. Det går inte ha prova en matsked öl. Matskeden gäller sprit. Det går inte att dra den rakt över allting, Man måste titta på syfte och ändamål. Det ska gå att prova ett antal ölsorter och skapa sig en uppfattning om den och då är 1 dl och fyra till sex enheter helt förenligt med lagens intentioner  – ingen har en provning med 20 öl, säger Mattias Grundström. 

– Sen kan man fråga sig om det inte går känna smaken om det är åtta centiliter eller tio av en starkare öl, det kanske inte behövs mer än så. De här reglerna är inte till för att uppnå berusningstillstånd, utan för att ge en möjlighet att prova öl.

Hans slutsats är att vill bryggerier servera mer än så så är det serveringstillstånd som gäller.  

– Om det sen är bra eller dåligt en annan fråga. Ska de som har serveringstillstånd ha krav på sig och andra bara glida med?

På frågan hur han kan vara så tvärsäker när andra hänvisat till svårtolkade lagar återkommer Mattias Grundström till matskeden.

– Man får göra en ändamålstolkning, vad är syftet? Det hörs på namnet vad det är frågan om, provsmakning. Lagstiftarna tydligt angett runt en matsked 40-procentig alkohol. Det är bara att räkna utifrån det.

Mattias Grundström har jobbat som expert i frågor som rör alkoholtillstånd och reklam sedan 2006.