Enkät: Wermland ska samarbeta mer

Wermlands Brygghus tycker att Oppigårds är Sveriges bästa bryggeri. Det och fler svar får ni i vår enkät till svenska bryggerier.

Hans och Christina Skan står för svaren från Wermlands Brygghus. Där blir det en utökad produktion men också förhoppningar på fler samarbeten.

1. Vad var det bästa som hände för ert bryggeri/företag under 2017?

– Det bästa som hände oss var flytten till nya lokaler, nytt bryggverk och bryggpub.

2. Vad blir era största satsningar eller förändringar i verksamheten under 2018?

– Största satsningarna 2018 blir nya samarbeten, nya marknader och fler distributörer.

3. Hur mycket öl producerade ni 2017 och hur mycket räknar ni med att producera under 2018?

– Vi producerade nästan 100 000 liter och planerar för 120 000 liter nästa år.

4. Vilken fråga tror du blir viktigast för svenska bryggerier under 2018?

– Gårdsförsäljning

5. Vilket var Sveriges bästa bryggeri 2017?

– Svårt men Oppigårds lyckas verkligen och har bra produkter.