Projektet har blivit rejält försenat. Men nu är bygglovet klart och arbetet med att byta ut tak och väggar kan inledas. I november ska allt vara klart och Dugges kan då fördubbla sin kapacitet.