Vattenrening kostar miljoner för Oppigårds

Björn Falkeström och hans Oppigårds satsar miljoner på att förbättra sitt reningsverk vid bryggeriet. Foto: Peter Karlsson.

Att driva bryggeri på landsbygden är inte alltid så lätt. Nu satsar Oppigårds miljonbelopp på att förbättra sitt reningsverk och säkerställa sin produktion.

Oppigårds är från början en gård några kilometer utanför Hedemora. Läget för bryggeriet har genom åren skapat en del extra problem. Till exempel har man tvingats att investera i sitt eget reningsverk för att kunna fortsätta produktionen.

– Vi bor i skogen och kommunen är inte intresserad av att hjälpa oss. Vi var tvungna att ha ett eget reningsverk, annars hade vi fått lägga ned, säger grundaren Björn Falkeström.

Ett par miljoner satsades då i reningsverket som började att användas 2015. Nu ska det byggas ut. Kostnaden för det projektet blir drygt fyra miljoner.

– Vi ska dubblera kapaciteten i reningsverket och satsa på en avvattningsanläggning. Vi behöver göra det för att kunna säkerställa vår produktion, säger Falkeström.

I dagsläget körs det slam som bildas vid bryggning en gång i månaden i tankbil till reningsverket i Hedemora. Men nu ska även det skötas i anslutning till bryggeriet.

– Det är dyrt att lämna det, och vi är beroende av att de kan ta emot slammet när vi behöver bli av med det. Om de säger nej så stoppar det vår produktion, säger Falkeström.

Den nya avvattningsanläggningen gör att mängden slam blir betydligt mindre, då mer vatten försvunnit. I stället kan det då köras i väg en gång om året och kommer då i nästa steg att användas som näring i matjord.

– I bland önskar man att bryggeriet låg i en större stad, där man slipper göra sådana här investeringar. Jag är inte mer miljösnubbe än någon annan, men vi får hela tiden ta konsekvenserna av vad vi gör.

Det egna reningsverket fungerar så bra att vattnet kan ledas rakt ut i Dalälven.

– Det finns inte ett reningsverk i landet som renar vatten bättre än vad vi gör i dagsläget. Nu tar vi ansvar för all rening själva, vi är ett av få bryggerier i Europa som gör det, säger Falkeström.