Tullen beslagtog mer öl under 2019

Tullverket ökade sina beslag av öl under fjolåret. Foto: Pressbild.

214 922 liter öl. Nej, det handlar inte om årsproduktion på ett svenskt bryggeri utan den beslagtagna ölen av Tullen i fjol.

Just nu är det stängda gränser som gäller och smugglingen av öl lär ha gått ner rejält. Men i fjol var den verksamheten i full gång. Under 2019 gjorde Tullverket totalt 342 tillslag som totalt gav 214 922 liter öl. Det var en marginell ökning jämfört med 2018, då man beslagtog 210 245 liter.

– Vi ser fortfarande ett stort inflöde av alkohol i södra delarna av Sverige. Tidigare fördes ofta större mängder alkohol över gränsen, men nu har vi observerat att kriminella allt oftare har mindre mängder med sig för att undgå upptäckt och i stället reser flera gånger tur och retur till Tyskland, säger Lars Kristoffersson, chef för brottsbekämpningen

Den förändrade taktiken bland smugglarna har lett till betydligt mindre beslagtagen öl. 2016 beslagtogs totalt 437 916 liter öl på väg in i Sverige.

Tullverket anpassar sig nu till smugglarnas nya taktik och Kristoffersson ser positiva tendenser.

– Genom ett gediget underrättelse- spanings- och utredningsarbete samt bra internationell samverkan har vi kunnat identifiera och lagföra flera av dessa smugglare.

När det gäller starksprit ökade beslagen betydligt mer. 2018 tog Tullen hand om 31 731 liter, och i fjol var motsvarande siffra 46 758 liter.